Udruženje građana Tata zbog pandemije privremeno obustavlja svoje aktivnosti u radu i direktnim kontaktima sa građanima. Telefon za druge informacije je isti: 060.674.82.82. Web-site tata.rs je privremeno zaključan.